Wierzba


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Stary Zamość, pow. zamojski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Jerzy Maryjański
Data danych:2012-07-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej