Jelenia Góra-Grabarów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Jelenia Góra, pow. m. Jelenia Góra
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W byłej wiosce Hartau (obecnie Grabarów, dzielnica Jeleniej Góry) poległych upamiętniono tablicą wmurowaną w skały. Pod napisem "In dankbarer Treue die Gemeinde Hartau" (w wolnym tłumaczeniu "Wdzięczna i wierna Gmina Hartau") znajdują się nazwiska poległych. Tablica jest odłupana w jednym rogu. Miejsce znajduje się na górce wśród drzew ponad skrzyżowaniem ul. Wrocławskiej z ul. Maciejowską, ponad domem nr 3.

Oprac.: Arkadiusz Kubala

Opracowanie:
Data danych:2012-08-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej