Wołosate


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lutowiska, pow. bieszczadzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz prawosłwany
Opis:

Pierwsza cerkiew powstała na początku XVII wieku. Ostatnia, pod wezwaniem Wielkiego Męczennika Dymitra, zbudowana w 1872 roku. Służyła ona miejscowej ludności w większości grekokatolickiej. Stojącą na wzgórzu cerkiew otaczał cmentarz, którego pozostałości zachowały się do dnia dzisiejszego. Miejsca pochówku były skromne. Na grobach stawiano drewniane krzyże lub polne kamienie.
Pochowano tu również żołnierzy poległych w I wojnie światowej.
W 1946 po wysiedleniu mieszkańców do ZSRR cerkiew i wieś spalono.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2012-09-26
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej