Wronki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wronki, pow. szamotulski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - grób
Opis:

Jeden z grobów znajdujący się na terenie cmentarza parafialnego we Wronkach.Najprawdopodobniej nie jest to faktyczne miejsce spoczynku zmarłego a jednynie grób symboliczny ufundowany przez najbliższych.

Opracowanie:Grzegorz Grajewski
Data danych:2012-09-10
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
TARKOWSKIALFREDWACHMEISTERFELD ARTL.RGT. 201917-11-29-1887-04-08- -


Powrót do strony głównej