Zimnice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła wojenna na starym cmentarzu ewangelickim.

Opracowanie:Piotr Szadkowski
Data danych:2013-05-08
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHULZFRITZEINJ. FREIW. GEF.-1914-10-10--- -


Powrót do strony głównej