Wólka Kraśniczyńska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kraśniczyn, pow. krasnostawski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

[foto: Karolina Adamczuk]

Opracowanie:
Data danych:2013-07-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej