Samice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Skierniewice, pow. skierniewicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony na prawym brzegu rz. Rawki, około kilometra na wschód od miejscowości Samice. Prawdopodobne miejsce spoczynku żołnierzy rosyjskich poległych w 1915 roku.
27.10.2012 dzięki wspólnym wysiłkom za zgodą miejscowych władz udało się wykarczować zapomniany cmentarz w Samicach. To dopiero początek prac. Serdeczne podziękowania dla Jacka Słupskiego i Mariusza Pierzankowskiego, bez nich prace nie poszłyby tak sprawnie.
W dniu 12.04.2014 została zawieszona tablica informacyjna o cmentarzu oraz zakopane zostały dołki po eksploratorach i wykoszone odrosty.

Opracowanie:Paweł Woźnicki
Data danych:2013-11-03
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej