Borkowizna


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Strzyżewice, pow. lubelski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Pozostałość po mogile zbiorowej z okresu I wojny.

Opracowanie:Adam Sagan
Data danych:2014-01-04
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej