Berezka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Solina, pow. leski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Obok ruin murowanej cerkwi, położony był cmentarz żołnierski z I wojny światowej.
Zgodnie z informacją http://www.tergim.republika.pl/berezka/berezka.htm zachowały się resztki mogił.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2013-11-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej