Biała Poduchowna


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Janów Lubelski, pow. janowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny, na którym pochowano ok. 15.000 pległych 21.08.1914 w walkach pod Godziszowem. Na cmentarzu nie zachowały się nagrobki. Znajduje się na nim jedynie krzyż i pamiątkowy obelisk.

Nazwisko poległego uzupełnione na podstawie oryginalnego aktu zgonu.

Opracowanie:Marek Podolski
Data danych:2013-11-29
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
PODOLSKIJANRES.JG.FJB 4, 4 Komp.1914-08-26GODZISZÓW1885MIELEC -


Powrót do strony głównej