Żyrardów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Żyrardów, pow. żyrardowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz z I Wojny światowej w Żyrardowie.
Ostatnie nagrobki zniszczono po katastrofie smoleńskiej. Sprawców nie złapano. Przez kwatery wyznaczono dwie drogi a na żołnierskich mogiłach postawiono kontener ze śmieciami. Powyrywano betonowe krzyże i zrównano mogiły. Pochówki znajdują się w rogu cmentarza parafialnego od strony zachodniej. Na jednym ze zdjęć widać tablicę której już nie ma. Reszta zdjęć przedstawia realny stan rzeczy.

Opracowanie:Robert Łękarski
Data danych:2014-07-30
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
PIETROW-ROMANOWGIEORGIJ JEMIELIANOWICZ-I.R. 551915-02-15--- -


Powrót do strony głównej