Mazanów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Józefów nad Wisłą, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz o wymiarach 42x55m, posiada 23 pojedyncze mogiły i 23 mogiły zbiorowe. Cmentarz powstał z końcem lipca 1915 r. Został ponownie uporządkowany na przełomie 1929 i 1930 r. Podczas działań wojennych 1939-1945 cmentarz został zniszczony. Odnowiony po wojnie.
Na cmentarzu spoczywa co najmniej 127 żołnierzy austro-węgierskich i co najmniej 536 żołnierzy rosyjskich.

Opracowanie:Urszula Chyży
Data danych:2014-08-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej