Leszczydół-Nowiny


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wyszków, pow. wyszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Mogiła wojenna znajduje się w lesie na zachód od wsi. Aby dojść do niej należy iść ścieżką leśną, będącą przedłużeniem ulicy Zacisze, wzdłuż północnej krawędzi lasu. Jest to wysoki kopiec ziemny otoczony fosą. Na szczycie krzyż z tabliczką. Obok znajduje się podobny, częściowo rozkopany obiekt. Prawdopodobnie pochowano tu żołnierzy armii rosyjskiej. Polegli oni pod koniec lipca 1915 roku.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2014-09-04
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej