Tarnawka Druga


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zakrzew, pow. lubelski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz założony w 1915 roku przez Austriaków i Niemców na polach wsi Tarnawka Druga i Zakrzew, na planie kwadratu o bokach 120m na 120m i obsypany wałem ziemnym szerokości ok. 2,5m i wysokości 1-1,5m. Ciała poległych były ekshumowane i chowane na założonym cmentarzu przy udziale miejscowej ludności i jeńców rosyjskich. Pochowano tu tylko Niemców i Austriaków. Rosjanom zrobiono zbiorową mogiłę na zachodnim skraju wsi Józefin, przy drodze nr 835 z Wysokiego do Giełtrzwi w formie kopca zwieńczonego krzyżem (utrudniony dostęp, znajduje się wśród pól, nie ma drogi).
Cmentarz Tarnawka porośnięty jest drzewami, nie widać wyraźnie zachowanych mogił. Od drogi w wale wykonane jest wejscie na cmentarz, na przeciw którego stoi duży drewniany krzyż z tabliczką metalową. Napis głosi – „Mogiła zbiorowa żołnierzy austro-węgierskich z 37 dywizji piechoty i 36 brygady Landsturmu V korpusu gen. Puhallo von Brlog oraz niemieckiej 3 i 4 dywizji Landwehry korpusu gen. Remusa von Woyrscha, poległych w bitwie stoczonej w dniach 6-9 września 1914 roku na polach Giełtrzwi i Tarnawki". Po prawej stronie dużego krzyża stoi drugi drewniany krzyż nieco mniejszy, za nimi zaś gdześ pośrodku cmentarza stoi mały krzyż lastrikowy (mogiła nieznana).
Brak inskrypcji.

[Na podstawie opisu własnego wykonanego na miejscu i informacji se strony internetowej gm. Zakrzew]

Opracowanie:Wiesław Gwarda
Data danych:2014-10-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej