Czernie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Aby trafić na cmentarz wojenny należy na zachodnim skraju wsi skręcić w gruntową drogę na południe. Znajduje się on 250 metrów dalej, po lewej stronie. Obiekt uporządkowany, ogrodzony, granice mogił zbiorowych wyraźnie zaznaczone. Pośrodku współczesna tablica pamiątkowa. Liczba pochowanych żołnierzy nieznana.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2014-11-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej