Repki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś. gm. Troszyn, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest 1 kilometr na południe od m. Borowce, w lesie ok. 100 metrów na zachód od drogi nr 627 Ostrów Maz. - Ostrołęka.Jeden z większych cmentarzy wojennych; pochowano tu 650 austro - węgierskich, 68 niemieckich i 80 rosyjskich żołnierzy. Zachowało się kilkanaście tablic nagrobnych z widocznymi numerami. W centrum krzyż z prowizoryczną tablicą informacyjną:" Cmentarz wojenny z I wojny światowej. Miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy armii niemieckiej, rosyjskiej i austro - węgierskiej, wśród których byli również Polacy. Cześć ich pamięci. Miejsce prawem chronione"

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2014-11-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej