Zapieczne


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś. gm. Troszyn, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

80 żołnierzy niemieckich pochowano w Zapiecznem na cmentarzu znajdującym się przy drodze na wschodnim skraju wsi, na prywatnej posesji. Cmentarz uporządkowany i ogrodzony; na jego terenie stoi pochodzący z 1896 roku kamienny krzyż z nazwiskiem fundatora. Zachowały się betonowe tablice nagrobne z numerami.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2014-11-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej