Kąty II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Mały Płock, pow. kolneński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest na północ od drogi Kąty - Ruda, widoczny z daleka jako wysoki kopiec ziemny. Założony na planie czworoboku, otoczony fosą, na szczycie kurhan obłożony kamieniem. Zachował się głaz z napisem: "1915 PRO PATRIA 55 DEUTSCHE 22 RUSSEN"

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2014-11-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej