Kąty Kolonia


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Mały Płock, pow. kolneński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest na skraju lasu po lewej stronie drogi z Łosewa do Kątów, 2 km. od wsi Kąty i 1200 metrów od położonego przy tej samej drodze cmentarza wojennego w Łosewie. Ma formę porośniętego drzewami owalnego kopca, na szczyt którego prowadzą wyłożone polnymi kamieniami stopnie. Mogiły usytuowane promieniście na dwóch tarasach, obłożonych kamieniem. Wyróżnia się mogiła zbiorowa, na której umieszczono kamień informujący o pochowaniu w tym miejscu 55 niemieckich i 41 rosyjskich żołnierzy. Cmentarz ogrodzony jest łańcuchami na metalowych słupkach i zaopatrzony w stojącą przy drodze tablicę informacyjną.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2014-11-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej