Garbów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Garbów, pow. lubelski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony pomiędzy Garbowem, a m. Zagrody, przy drodze biegnącej między stawami hodowlanymi, 100 m. na południe od szosy Lublin - Warszawa. Układ mogił częściowo zatarty, wyróżniają się duże mogiły zbiorowe. Na końcu głównej alei pomnik w formie kapliczki postawiony w 1928 roku, z napisem: " Rycerzom co padli w walce o wolność ojczyzny w dziesięciolecie niepodległości 1928". Pierwotnie pochowano tu 130 żołnierzy armii austro - węgierskiej poległych w 1915 roku, w roku 1930 przeniesiono tu szczątki żołnierzy przeniesione z cmentarza w Jastkowie - 255 z armii rosyjskiej i 117 z armii austro - węgierskiej.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2014-12-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej