Lublin II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Lublin, pow. m. Lublin
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Przy ul. Nowy Świat, 300 m. od ul. Wrotkowskiej, pomiędzy blokami mieszkalnymi znajdują się pozostałości cmentarza wojennego, na którym pochowano 161 żołnierzy niemieckich, 21 żołnierzy rosyjskich oraz 3 siostry miłosierdzia. Zmarli oni w szpitalu wojskowym założonym w koszarach, których budynki sąsiadują z cmentarzem. Obecnie jest to prostokątny trawnik leżący w niewielkim zagłębieniu terenu, z pozostałościami ogrodzenia, z wysokim krzyżem na końcu krótszej osi, pod którym złożone zostały ocalałe tablice inskrypcyjne. Pierwotnie znajdowała się tu kaplica, pomnik, brama wejściowa i tablice z inskrypcjami. Całość ogrodzona była kamiennym murem, a na grobach stały żeliwne krzyże i stelle nagrobne. Po ostatniej wojnie cmentarz zniszczono, a na jego miejscu założono park z alejkami, których ślady w postaci krawężników widoczne są do dziś.
Napis na pierwszej płycie: " SEI GETREU BIS IN DER TOD/ SO WILL ICH DIR DIE KRONE/ DES LEBENS GEBEN/ OFF,2,10", na drugiej:" DIC, HOSPES NOSTRIS NOS/ TE HIC VIDISSE IACENTES/ DUM SANCTIS PATRIAE/ LEGIBUS OBSEQUIMUR".

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2014-12-29
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GAULREINHARDLEUTNANT4 Garde Gr. Rgt, 12 komp.1915--- -
GEINITZKLARASCHWESTERKr. Lzt 1221915--- -
REMBOLDKARLLEUTNANTFuss. Rgt 122/61915-08-29--- -
SCHUTTLUDWIGFELDW. LEUTNANTMitt. Minenw. Abt. 1201915-09-14--- -


Powrót do strony głównej