Wólka Folwark


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

W pobliżu wsi znajduje się mogiła zbiorowa żołnierzy rosyjskich poległych w lipcu 1915 roku. Przy kapliczce stojącej na północnym skraju wsi, przy drodze do Sadykierza, należy skręcić w leśną drogę w prawo; mogiła jest ok. 320 metrów dalej, na skraju lasu po prawej stronie, wśród sosen i brzóz. Jest to ziemny kopiec długości 10 m. otoczony fosą. Zaniedbany i zarośnięty. Na mogiłę wysypuje się śmiecie, co pozostaje bez komentarza.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2015-04-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej