Prostki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Prostkim, pow. ełcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałość pomnika poświęconego poległym mieszkańcom Prostek. Pomnik przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, obecnie poświęcony A. Mickiewiczowi. Nazwiska 25 poległych, umieszczone są najprawdopodobniej na tylnej stronie obecnej tablicy pamiątkowej.

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej