Klecza I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wleń, pow. lwówecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

We wsi znajduje się pozostałość po obelisku, który stał naprzeciwko sklepu i którego pamiętają mieszkańcy. W latach 60-tych został zdemontowany i prawdopodobnie przeniesiony do wleńskiego parku, gdzie został zagospodarowany pod nowy pomnik.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2015-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej