Wleń II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Wleń, pow. lwówecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

We Wleniu, na skwerze obok sanatorium, stał inny niemiecki pomnik Ku Czci Poległych, który po II wojnie światowej został przekształcony w pomnik upamiętniający 1000-lecie Państwa Polskiego, XX rocznicę powstania PRL oraz XXXV lecie Ludowego Wojska Polskiego, z datą powstania 1964.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2015-07-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej