Terenin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pabianice, pow. pabianicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Nieistniejący cmentarz wojenny we wsi Terenin zlokalizowany pierwotnie na gruncie spadkobierców rodziny Młostoniów [Źródło: Akta Gminy Górka Pabianicka APŁ, sygn. 170].
Według archiwalnych list na cmentarzu pochowanych zostało 18 zidentyfikowanych żołnierzy niemieckich, 18 nieznanych oraz 1 nieznany żołnierz rosyjski.
W latach międzywojennych cmentarz przewidziany został do likwidacji. Łódzka gazeta "Echo" nr 100 z 10 kwietnia 1935 r. informuje o przeniesieniu z gruntu włościanina Stanisława Młostonia w Tereninie 51 poległych żołnierzy do Pawłowic/Pawlikowic.

Dane archiwalne z Akt Gminy Górka Pabjanicka APŁ 170, rok 1921

Opracowanie:Bogdan Miszczak
Data danych:2015-10-19
Nazwisk: 18

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KOHRPAULKAN.6 B FELDA R2?--- -
BENNERH.WEHRM.2 KLW ERS. BTL. 411914-12-05--- -
KARSLSTADTWILHELMGEFR.3 K LW. BR. ERS. BTL. 411914-12-05--- -
ZACHOWK.WEHRM.5 K GREN. R.S.1914-12-05--- -
ANGERMANNW.PODOF.4 KLW BRES. KRES, BTL. 471914-12-04--- -
CZYS [CZIS]JOHANN?15 K GREN. R.S.1914-12-04--- -
FERBERLUDWIGWEHRM.1 KLW ERS. BTL. 411914-12-04--- -
JOFFEL [SOFEL]FRITZ-10 K GREN. R. 91914-12-04--- -
KASSLERKARLKAN.1 B FELDA R21914-12-04--- -
KAUWERTZW.GFR.7 K GREN.1914-12-04--- -
KUNZEPAULERS.4 KLW ERS. BTL. 471914-12-04--- -
MATSEJNERCHR.LEUT. LANDW.3 K LW. BR. ERS. BTL. 411914-12-04--- -
NEUWERTHWALT.-11 K GREN. R. 91914-12-04--- -
PAUTENREINHOLDKAN.6 B FELDA R21914-12-04--- -
RATHKEREINHOLDREZ.6 B FELDA R21914-12-04--- -
ROSESZON [ROSERZNOW]OTTOREZ.2 K GREN. R.S.1914-12-04--- -
WENZELEMILPODOF.10 K GREN. R. 91914-12-04--- -
BESCHOWERICHPODOF.4 K GREN. R.S.1914-12-01--- -


Powrót do strony głównej