Nowa Ruda II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Nowa Ruda, pow. kłodzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik zlokalizowany na cmantarzu komunalnym w Nowej Rudzie.
Nazwisk brak.

Opracowanie:Jolanta Mazur
Data danych:2015-09-15
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej