Olbięcin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Trzydnik Duży, pow. kraśnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz Wojenny
Opis:

Na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Olbięcinie gdzie mieści się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Jest to miejsce spoczynku ok. 30 żołnierzy armii austriackiej poległych w bitwie pod Kraśnikiem w dniach 26-27 VIII 1914 r.
Nazwisk brak.

Opracowanie:"Epegeiro"
Data danych:2015-09-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej