Jugów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowa Ruda, pow. kłodzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych mieszkańców Jugowa (Hausdorf). Nieistniejąca już tablica przdstawiała 135 nazwisk. Nad tablicą z nazwiskami umieszczono krzyż niemiecki. Pomnik znajduje się na tzw. Jugowskiej Golgocie na tle trzech odnowionych krzyży.
Nazwisk brak.

Opracowanie:Jolanta Mazur
Data danych:2015-09-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej