Miechowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Byczyna, pow. kluczborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Pojedyncza mogiła rosyjskiego jeńca na cmentarzu parafialnym.
Foto: Opolska Baza Upamiętnień

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2015-12-08
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DROSDOWLARIAN--1918-05-21-1890-10-18- Kriegsgefangene / jeniec


Powrót do strony głównej