Chomiąża


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Głubczyce, pow. głubczycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Niszczejąca tablica pamiątkowa na miejscowym kościele parafialnym.
Odpadające litery zacierają część nazwisk i dat. Nazwiska umieszczone w porządku alfabetycznym.
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2015-12-28
Nazwisk: 18

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
?LUDW?MKT.-1918-06-10FRANKR.189?-12-?2- -
?HERT---1917-04-06GALIZ.1896-02-02- -
ALTERMAXMKT.-1917-04-16-1895-05-14- -
ANTERJO?MKT.-1918-06-21FRANKR.1897-12-09- -
BR?ITKOPFJOH.VICEWACHTMST.-1919-05-22-1885-03-07- -
FOOHTLERKONRADMKT.-1918-04-06FRANKR.1897-09-07- -
FOOHTLERRUDOLFMKT.-1915-12-08NEUHAMMER KRANKHEIT1884-08-31- -
FUCHHUGOHUS.-1918-09-08FRANKR.1895-07-21- -
HANELJ.G. GRN.-1916-11-18FRANKR.1895- -
HEDWIGLUDWIGMKT.-1916-03-08-1894-04-22- -
HELLMANNADOLFGFT.-1914-10-22RUSSL.1892-10-07- -
JAUERNIGKARLMKT.-1915-08-14POLEN1886-07-24- -
KESLICHJOSEFG. GRN.-1918-04-07FRANKR.189?-07-13- -
MATZNERG.LSTR.-1917-11-17FRANKR.?- -
MATZNERPAULG.F.-1914-11-23RUSSL.1888-04-1?- -
MILDNERJOSEFMKT.-1918-03-08FRANKR.1895-06-22- -
REINKOBERADALB.LSTR.-1915-08-10RUSSL.1887-11-06- -
STEINERHEINRICHMKT.-191?-08-09FRANKR.1897-07-13- -


Powrót do strony głównej