Dylewo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz w zachodniej części wsi przy lokalnej drodze odchodzącej od szosy Kadzidło Myszyniec.
Położony na sztucznie usypanym wzniesieniu, w kępie sosen, na planie zbliżonym do kwadratu. Trudno określić pierwotny kształt. Ledwie widoczne mogiły ziemne. Można rozróżnić 9 mogił zbiorowych i 8 pojedynczych, część z nich rozkopana. Według relacji spotkanego mieszkańca w 1999 r. ktoś powołując się na bliżej nieokreślone zezwolenia „niby” prowadził prace ekshumacyjne.
O jedną z sosen oparty zmurszały krzyż.
Stan zachowania szczątkowy.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej