Pietrasze


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Świętajno, pow. szczycieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2017-06-15
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej