Męcina Wielka (nr 81)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sękowa, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 81 - okręg III
Opis:

Cmentarz Wojskowy nr 81 w Męcinie Wielkiej jest projektowany przez Hansa Mayera, przy drodze na wzniesieniu ogrodzony kamiennym murem. W centralnym miejscu stoi duży kamienny krzyż. Cmentarz był remontowany w 1992 roku.
Pochowano tu 17 żołnierzy armii niemieckiej, 28 żołnierzy armii rosyjskiej inna tablica informacyjna informuje, że spoczywa tu 57 Austriaków i 54 Rosjan w 8 mogiłach zbiorowych i 9 pojedynczych.

Dane z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Zbigniew Szybka, Tomasz Wajda
Data danych:2008-09-14
Nazwisk: 18

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ADAMCZAKFRANZMUSK.PIR 581915-05-03--- -
ALEXANDERWILHELMMUSK.PIR 581915-05-03--- -
BARCKHOLTZALFREDRES.BIR 31915-05-03--- -
BOJKOIWANZGSF.----- -
BRENNERKARLLDW.BIR 31915-05-03--- -
BRINKMANNWILHELMUT.OFFZ.PRIR 461915-05-03--- -
DIETENHÖFERLUDWIGRES.BIR 221915-05-02--- -
GEPPERTFRIEDRICHMUSK.PRIR 461915-05-03--- -
GERICKEMAXMUSK.PIR 581915-05-03--- -
HÄRINGTHOMASRES.BIR 31915-05-03--- -
LOHNERJOHANNINF.BIR 31915-05-03--- -
NOWAKLEORES.PIR 581915-05-03--- -
PÖRTNERWILHELMOFFZ.BIR 31915-05-02--- -
RENGERSGUSTAVMUSK.PIR 581915-05-03--- -
RICHTERJULIUSMUSK.PRIR 461915-05-03--- -
ROSINKEGUSTAVMUSK.PIR 581915-05-03--- -
RUPPEMILRES.BIR 31915-05-03--- -
SPRENGERROBERTRES.PIR 581915-05-03--- -


Powrót do strony głównej