Jagodne


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła cywilej ofiary wojny, zlokalizowana na dawnym cmentarzu wiejskim.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-03-03
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SOYKA---1914--- -


Powrót do strony głównej