Pisz III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła znajdująca się przy ul. Gdańskiej w pobliżu wieży ciśnień, stanowiła miejsce spoczynku 2 żołnierzy armii niemieckiej, poległych 8.2.1915 r.
Po 1945 r. została zniszczona, kamienną tablicę zakopano ok. 0,5 m pod ziemią. W dniu 8 lipca 2010 r. grupa ekshumacyjna z Firmy Macieja Milaka ze Zduńskiej Woli na wniosek Stowarzyszenia Historycznego "Piska Pozycja Ryglowa" przeprowadziła ekshumację żołnierzy. Po ekshumacji szczątki poległych pochowano na cmentarzu wojennym w Bartoszach. Odnaleziona płyta nagrobna z odpowiednią informacją zostanie umieszczona przy kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Dworcowej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-03-05
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FREUNDRICHARDMUSKETIER10 KOMP. INF. REGT. 451915-02-08--- -


Powrót do strony głównej