Lipa Przednia


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Grób Zlokalizowany na dawnym cmentarzu ewangelickim.
Jest miejscem spoczynku 2 nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-03-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej