Rybitwy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Zlokalizowana na dawnym cmentarzu wiejskim - miejsce spoczynku cywilnej ofiary wojny.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-03-09
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BROMMWILHELM--1914--- -


Powrót do strony głównej