Stolniki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Cielądz, pow. rawski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny zlokalizowany w lesie przy drodze Zuski-Stolniki, po południowej stronie drogi 707 Cielądz-Żdżary. Cmentarz podupadły, ślady grobów nieczytelne w terenie, brak zachowanych tablic nagrobnych. Po środku pola cmentarnego znajdują się dwa niewielkie monumenty pamiątkowe, z czego jeden poświęcony pamięci poległego Hermanna Adelbergera ufundowany został przez rodzinę żołnierza.

Dane uzupełnione o informacje będące w posiadaniu rodziny

Opracowanie:Witold Mazuchowski, Mariusz Łochowski
Data danych:2016-04-16
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ADELBERGERHERMANNLEUTNANT DER LANDWEHRRIR 118/3 BTL./9 KOMP.1915-03-10STOLNIKI1882-03-15FURFELD/RHEINHESSEN Dowódca kompanii


Powrót do strony głównej