Dąbrówka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Czerniewice, pow. tomaszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Nieopodal skrzyżowania głównej drogi w Dąbrówce z drogą do Wielkiej Woli, w lesie, znajduje się nieduży cmentarz wojenny. Miejsce to upamiętnia jedynie nieduży pomnik z tablicą pamiątkową.

Opracowanie:Witold Mazuchowski, Mariusz Łochowski
Data danych:2016-04-16
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej