Lubycza Królewska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny w lesie między Lubyczą a Teniatyskami. Na podstawie ustaleń ilości i długości mogił poległych szacunkowo i w przypliżeniu można ocenić, iż pochowano tu ok. 250-500 żołnieży austro-węgierskich poległych w toczącej się w tym rejonie bitwie 9-11.09.1914 r.

Opracowanie:Zdzisław Pizun, Paweł Sokalski
Data danych:2016-04-15
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej