Czarny Róg


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła znajduje się na półwyspie Ostrów nad jeziorem Roś, przy drodze z osady Czarny Róg w kierunku wschodnim.
Pochowany jest tutaj jeden oficer, poległy podczas walk w październiku 1914 roku. Z zachowanej inskrypcji na płycie nagrobnej wynika, iż przed wojną był on rządowym geodetą.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-20
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MEITZNEROTTOLEUTNANTGREN. REGT. 31914-10-30--- -


Powrót do strony głównej