Lisy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Biała Piska, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Zlokalizowana na dawnym cmentarzu wiejskim. Miejsce spoczynku podoficera armii rosyjskiej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-22
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WENDA vonHEINRICHFELDFEBEL-1914-09-07--- -


Powrót do strony głównej