Bemowo Piskie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Biała Piska, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiły żołnierskie zlokalizowane w lesie na dawnym cmentarzu ewangelickim.
Są miejscem spoczynku 2 nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej