Przykop I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Miłki, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zlokalizowany po zachodniej stronie kanału Buwełno - Wojnowo. Układ mogił zatarty, zachowało się mocowanie krzyża.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej