Piasek


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Woźniki, pow. lubliniecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Głaz upamiętaniający Ernesta Betha znajduje się wśród drzew na terenie prywatnej posesji, ostatni dom przy ul. Leśnej, leśniczówka.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2016-06-13
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BOTHERNSTOBERJÄGER2 KOMP. GARDE-JÄGER-BATAILLON1914-10-06-1891-03-05- -


Powrót do strony głównej