Zabór


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zabór, pow. zielonogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik zlokalizowany W centrum wsi, przy dawnym rynku, w pobliżu głównej bramy prowadzącej do zamku.
Pomnik poświęcony został 5 czerwca 1921 r. Jego główną część stanowił olbrzymich rozmiarów głaz, do którego przymocowana była płyta inskrypcyjna wykonana z brązu, zawierająca nazwiska 33. poległych mieszkańców wsi. Głaz usadowiony był na cokole, otoczenie pomnika obsadzono zielenią.
Pomnik zniszczono prawdopodobnie jeszcze w 1946 r. Zerwano brązową płytę, głaz stoczono z postumentu do wykopanego obok dołu. Odkryto go przypadkiem w 2003 r. Wkrótce potem postanowiono by przywrócić go w oryginalne miejsce i usadowiono go na dwustopniowym betonowym postumencie wysokim na 68 cm. Głaz wystaje nad postument na 198 cm, a w najszerszym miejscu ma aż 175 cm. Do głazu przymocowano marmurową płytę inskrypcyjną o wymiarach: 60x80 cm.
Żródło danych: Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego

Dane uzupełnione o informacje z: „Grünberger Hauskalender” r. 1920, 1921

Opracowanie:Błażej Mościpan
Data danych:2016-08-25
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FEINDHERMANNGEFREITERRES. INF. REG. 71918-10-14--- -
HOFFMANNOSKARMUSKETIER4 KOMP. INF. REG. 221914-08-22--- -
MILCHPAUL-2 KOMP. GARDE-JÄGER-BATTL. POTSDAM1914-11-24--- -


Powrót do strony głównej