Szastarka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szastarka, pow. kraśnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła niemieckiego oficera znajdująca się nieopodal torów kolejowych w lesie Jurnica.
Grób należy do porucznika Paula Kleina, oficera niemieckiego, który służył w stacjonującym w Stuttgarcie Regimencie Budowy Dróg. Z informacji na obelisku wynikało, że poległ 1 sierpnia 1915 r. Oficer zginął w katastrofie kolejowej. Skład sanitarny przewoził rannych do szpitala polowego za linię frontu. Pociąg spadł z nasypu.
W 1917 r. na zlecenie służb austriackich, które zajmowały się grobownictwem wojennym, powstał pomnik z piaskowca ze słupami i łańcuchami żelaznymi wokół.

Opracowanie:Epegeiro
Data danych:2016-10-19
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KLEINPAULLEUTNANTREG. BAUMSTR. STUTTGART1915-08-01-1883-10-16ODESSA -


Powrót do strony głównej