Warta Bolesławiecka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Warta Bolesławiecka, pow. bolesławiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - grób
Opis:

Pojedyncza mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-10-19
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KRAUSEERNST--1918-04-26IM WESTEN1898-12-04- -


Powrót do strony głównej