Henryków


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Ziębice, pow. ząbkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w południowej części wsi, na niewielkim skwerze przy skrzyżowaniu drogi na Krzelków, przy moście nad Oławą.
Pomnik postawiony został w 1929 r. ku czci poległych w I wojnie światowej mieszkańców gminy Henryków. Fundatorką była księżna Fedora von Sachsen – Meiningen, która sprowadziła z Radkowa potężny głaz z czerwonobrunatnego piaskowca. Wokół głazu był kamienny murek, w ośmiu jego narożnikach postawiono cokoły, na dwóch frontowych zamieszczono nazwiska poległych, na pozostałych były dekoracyjne płaskorzeźby. Obiekt przetrwał do 1945 roku. W 1964 roku przerobiono go na pomnik XX-lecia PRL. W 2015 r. odkryto pierwotną tablicę i przywrócono mu poprzednią nazwę.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2016-10-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej